Antiga fàbrica a Poblenou | Barcelona


Altri

150 m2

0 persone

Nessuna licenza

El Parc i la Llacuna del Poblenou
+

Come funziona?

1. Consultare il proprietario senza impegno

2. Il Proprietario accetta la richiesta

3. Pagare online 100% safe


Si vuole chiedere ad un esperto?

Chiamaci da Lu a Ve - Ore: 9-19 - tel.: (0034) 93 543 64 78

teayudo@popplaces.com


Descrizione dello Spazio Referenza: 6DQ11

El nostre espai ocupa físicament la cantonada d’una antiga fàbrica del Poble Nou. Es tracta d’una sala diàfana, de cent-cinquanta metres quadrats i uns deu metres d’alçada, amb una sèrie de finestrals orientats a nord que ofereixen una agradable llum natural. El terra de fusta, el blanc de les parets, les formes irregulars de la planta i les diverses dimensions de l’espai buit conviden tant al recolliment com a l’expansió, en el benentès que la investigació en arts performatives, que pot adquirir mil formes i metodologies, implica necessàriament una poderosa ètica de treball i un espai de qualitat on desenvolupar una recerca contínua, a mig i llarg termini.

Applicazioni

Corporate Event
Set (shooting, riprese)
Workshops / Attività


Orario


Condizioni Particolari

Il proprietario non ha specificato condizioni particolari


Giorni di riserve minime

1 giorni


Massimo giorni di prenotazione

15 giorni


Cancellazione:

Estricta

(30 días). Si el USUARIO cancela con, al menos, 30 días de antelación al día y hora de entrada de la Reserva, se le reembolsará el 50% del Precio total menos el importe de las Tarifas de servicio e impuestos aplicables. Si el USUARIO cancela con menos de 30 días de antelación al día y hora de entrada de la Reserva no se reembolsarán los días u horas no disfrutados. Si el USUARIO decide abandonar el espacio antes de tiempo, no se reembolsarán los días u horas no disfrutados.


Proprietario


Ubicazione

Contattaci